Jan Mosiński

Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Mosiński, ur. 19 XII 1956 w Lubinie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych (2005), doktorat (2009).

1978-1983 zatrudniony w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu.

Od IX 1980 w „S”, uczestnik strajku w FWR Runotex.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnej prasy, działacz tajnych struktur „S” w zakładzie pracy, organizator symbolicznych akcji, m.in. wywieszania flag z napisem „Solidarność” na budynku FWR. 1 V 1983 zatrzymany na 48 godz. za udział w manifestacji „S”. Wielokrotne rewizje w jego domu. VI 1983 – VII 1984 kelner w Kawiarni Calypso w Złotoryi; 1984-1989 ponownie zatrudniony w FWR. W 1988 jeden z współzałożycieli Duszpasterstwa Ludzi Pracy „Solidarność” Kaliska im. Księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele oo. jezuitów w Kaliszu, przy którym odradzała się kaliska „S”. Od 14 I 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego TZR, od 4 III 1989 przewodniczący TZR. W IV 1989 sygnatariusz wniosku o ponowną rejestrację „S” (ogólnopolskiej) do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.

W 1989 członek KKW. Od 1990 przewodniczący ZR Wielkopolska Południowa NSZZ „S”, delegat na KZD oraz członek KK NSZZ „S”, 1992-2002 członek Prezydium KK. 1994-1995 odpowiedzialny za kontakty z kancelarią prezydenta Lecha Wałęsy, a potem z Fundacją Instytut Lecha Wałęsy. 1995-2000 odpowiedzialny za organizowanie ogólnopolskich akcji protestacyjnych i uroczystości NSZZ „S”, a także za kontakty KK z Kościołem Katolickim. Współorganizator Ogólnopolskich Pielgrzymek NSZZ „S” do Watykanu na spotkania z papieżem Janem Pawłem II, od 1 V 1993 inicjator i współorganizator Ogólnopolskich Pielgrzymek Robotników do św. Józefa w Kaliszu. Od 1997 w RS AWS, współtwórca oraz przewodniczący struktury Ruchu w województwie kaliskim. Od 1998 członek założyciel Zarządu Jasnogórskiej Fundacji Pro–Patria Bastion Św. Rocha. 1998–2000 reprezentant „S” w Komisji Trójstronnej ws. strategii dla przemysłu lekkiego; od V 2000 doradca ministra łączności ws. związkowych.

Autor książek: Związki zawodowe a integracja Polski z Unią Europejską z perspektywy doświadczeń NSZZ „S” (2004)); Wojna polsko-jaruzelska w Wielkopolsce. Stan wojenny (1981-1983) na terenie Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania (2006).

Do 27 VIII 1985 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w ramach KE; do 5 V 1989 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Organizacja.

Grażyna Schlender
Region Wielkopolska Południowa
Widok
Osobiste

...